Kinh nguyệt

Rong kinh là gì? Nguyên nhân bị kéo dài và phải làm sao để hết?

Rong kinh là gì? Nguyên nhân bị kéo dài và phải làm sao để hết?

Rong kinh là hiện tượng hành kinh theo đúng chu kỳ kinh nguyệt nhưng thời gian bị kéo dài trên 7 ngày và lượng máu ra vượt quá 80ml trong chu kỳ. Hiện tượng rong kinh kéo dài có biểu hiện là lượng kinh ra nhiều hơn mỗi lần khi thay phải sử ...
Lên đầu trang