Tiểu buốt tiểu nhiều

Bị tiểu buốt nhiều lần ra máu là bệnh nhiễm trùng đường tiểu

Bị tiểu buốt nhiều lần ra máu là bệnh nhiễm trùng đường tiểu

Khi xuất hiện các triệu chứng tiểu buốt, tiểu nhiều lần, tiểu ra máu thường xuyên, nước tiểu đục có mùi hôi, khai nồng là bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu. Khi ở trạng thai sức khoẻ ổn định, nước tiểu vô trùng, có màu vàng,...
Lên đầu trang