Yếu sinh lý

Tình Trạng Yếu Sinh Lý Nam Suy Giảm Ham Muốn

Tình Trạng Yếu Sinh Lý Nam Suy Giảm Ham Muốn

Yếu sinh lý nam là tình trạng dương vật không thể cương cứng hoặc dương vật chỉ có thể cương cứng khi mới đưa vào trong âm đạo và không thể duy trì được lâu. Yếu sinh lý là cụm từ chỉ sự rối loạn chức năng tình ...
Lên đầu trang